Conversió de la seu del BBK en establiment comercial

  • Conversió de la seu del BBK en establiment comercial

La nova seu de Mango a Bilbao es planteja ubicar-la a l'antic edifici de la BBK, a la Gran Via de Bilbao. Es va construir l'edifici en dues fases, una a principis del segle XX i l'altre al mitjans del mateix segle. La primera edificació tenia un ús plenament residencial, amb una estructura muraria característica de l'època.

L'any 1948, la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao va adquirir l'edifici i el va convertir en la seva seu, sotmetent l'edifici a una ampliació i una reforma profunda. El segon volum es va construir mitjançant un sistema de pòrtics de formigó.

Actualment s'està treballant en el projecte de conversió de la totalitat de l'edifici en una retail shop. La intervenció inclou diverses operacions de rehabilitació per tal d'adequar-lo a les necessitats comercials actuals.

Proyecto

Febrero 2016

Construcción

Agosto 2017

Categoría del proyecto

Locales y centros comerciales

Superficie

7.400m²

Arquitecto

Cliente

Mango