Porta de la Trinitat (Concurs de "Les Portes de Collserola")

  • Porta de la Trinitat

Vam col·laborar en l'assessoria estructural de la proposta E(CO)STRATÈGIA presentada al concurs de Les Portes de Collserola, l'any 2011. Es correspon a la porta 13, la porta de La Trinitat, i la nostra col·laboració consistia en verificar la viabilitat estructural del gran pont que creua les infraestructures rodades i ferroviàries d'accés a Barcelona.

Uns anys més tard vam continuar amb la recerca sobre el pont. Mitjançant un software paramètric, vam optimitzar-ne la geometria per garantir el treball exclusivament a compressió del formigó. Vam obtenir-ne un predimensionat i vam definir un possible procés constructiu per poder-lo fer realitat sense interrompre la circulació en cap fase de l'obra.

Consultoría estructural

Abril 2015

Categoría del proyecto

Urbanismo

Superficie

40.000m²

Arquitecto

Cliente

Ajuntament de Barcelona

Enlaces de referencia