Guia de rehabilitació de l'arquitectura tradicional del Nepal

Amb motiu del sisme que va sacsejar Nepal l'abril de 2015, l'ONG "Arquitectes sense fronteres" ens va demanar la nostra col·laboració per elaborar una petita guia amb consells pràctics per ajudar a rehabilitar els edificis malmesos amb els materials de la zona i els criteris de disseny tradicionals, incorporant noves tècniques que ajudin al monolitisme en cas d'un nou terratrèmol.

Consultoría estructural

Octubre 2015

Categoría del proyecto

Construcciones tradicionales

Arquitecto