Ajuntament de Sant Joan Despí

El projecte recull el conjunt d’obres a realitzar per tal de reforçar, corregir i reparar les patologies o solucions constructives deficients que afecten l'estructura de l’edificació existent i tots els elements constructius i de compartimentació adjacents.

Proyecto

Diciembre 2015

Construcción

Agosto 2016

Categoría del proyecto

Ayuntamientos y edificios representativos

Superficie

510m²

Arquitecto

Cliente

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)