Hotel Regència

Readequació de l'Hotel Regència de Barcelona per adaptar-lo a les noves necessitats.

Project

November 2015

Project's category

Hotels and restaurants

Area

2.450m²

Architect

Client

Hotel Regència