Habitatge unifamiliar al carrer Montevideo

Assessoria per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Montevideo de Barcelona.

Structural consulting

April 2016

Project's category

Residential buildings

Architect