Reparació d'una façana a Blanes

Reconeixement dels desperfectes existents i idoneïtat de les operacions de reparació que s'han de realitzar a  la façana d'un edifici residencial.

Structural consulting

September 2013

Project's category

Residential buildings

Architect

Client

Comunitat de propietaris