Condicionament Terrassenc

L’edifici del Condicionament Terrassenc és un interessant projecte de Lluis Muncunill, aixecat l’any 1906, dins dels paràmetres habituals d’aquest genial arquitecte local. A principis de 1987 es va fer la primera operació de rehabilitació de les naus, una intervenció d’ampliació, amb construcció d’una extensa àrea de la planta soterrani, d’acord amb un projecte de l’arquitecte terrassenc Francesc Bacardit. Aquesta intervenció es va aprofitar per fer-hi algunes intervencions de consolidació de l’estructura de les cobertes, al temps que es construïa l’estructura d’una bona part del soterrani i es reforçaven els pilars de fosa, les encavallades i les corretges de coberta de la última nau.

En l'avaluació de les naus es va concloure que la coberta de les dues naus extremes no donava garanties de seguretat suficients com per utilitzar l’espai superior amb finalitats d’ús públic. Per això es va desenvolupar el projecte executiu de consolidació estructural d'aquestes naus.

Project

June 2015

Construction

October 2016

Project's category

Industrial heritage buildings

Area

1.920m²

Architect

Client

Ajuntament de Terrassa