Mitgera a la Casa Batlló

Vam col·laborar en el càlcul d'una estructura situada a la paret mitgera de la Casa Batlló que permetia integrar un nou ascensor fins a la coberta i uns panells per a futures exposicions temporals.

Proyecto

Abril 2015

Categoría del proyecto

Construcciones y elementos singulares

Arquitecto

Cliente

Casa Batlló SLU