Consolidació estructural de Can Trinxet

El complex industrial de Can Trinxet consisteix en un recinte, construït l’any 1910, que integrava de forma unitària diferents edificis corresponents a antigues fàbriques de filatura i teixits de cotó.

Actualment està compost per una gran nau central amb dos nivells i diversos cossos annexes, una nau adossada a la mitgera desenvolupada en un sol nivell, una xemeneia de maó massís de gairebé 30 m d’alçada i unes petites edificacions d’escala més domèstica que donen façana al carrer i que també tenen un sol nivell.

El projecte pretén establir les operacions de consolidació necessàries en l’àmbit de la integritat i salubritat constructiva, de la seguretat estructural i de substitució de cobertes a l’antic complex industrial de Can Trinxet a L’Hospitalet de Llobregat.

Proyecto

Junio 2014

Categoría del proyecto

Edificios de patrimonio industrial

Superficie

4.700m²

Arquitecto

Cliente

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)