Galeria de l'aigua entre la Casa de l’Aigua i Torre del Baró

Informe tècnic de l’estudi estructural de la Galeria del Aigua entre la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i el turó de la Torre del Baró a Barcelona i proposta d’urbanització i reutilització de la Galeria de l’Aigua i del seu entorn, incloent la possible recuperació i connexió amb l’històric Pont dels Tres Ulls.

Structural consulting

March 2015

Project's category

Rare elements and buildings

Client

BIMSA