Mitgera a la Casa Batlló

Vam col·laborar en el càlcul d'una estructura situada a la paret mitgera de la Casa Batlló que permetia integrar un nou ascensor fins a la coberta i uns panells per a futures exposicions temporals.

Projecte

abril 2015

Categoria del projecte

Construccions i elements singulars

Arquitecte

Client

Casa Batlló SLU