Casal de Joves a Sant Feliu de Llobregat

Projecte

desembre 2014

Categoria del projecte

Equipaments socioculturals

Superfície

1.953m²

Arquitecte

Client

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)