Ajuntament de Sant Joan Despí

El projecte recull el conjunt d’obres a realitzar per tal de reforçar, corregir i reparar les patologies o solucions constructives deficients que afecten l'estructura de l’edificació existent i tots els elements constructius i de compartimentació adjacents.

Projecte

desembre 2015

Construcció

agost 2016

Categoria del projecte

Ajuntaments i edificis representatius

Superfície

510m²

Arquitecte

Client

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)