Nota legal

Els textos, imatges, animacions i la resta de continguts d’aquest web són propietat BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP, o bé de tercers que han donat llicència o han autoritzat BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP per fer-ne ús. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest web formen part dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP, de manera que en queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa per escrit de BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest web sense el consentiment previ i exprés per escrit de BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP, llevat que s’indiqui el contrari o que es tracti d’un ús personal i no vulneri els drets reconeguts a BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP per la legislació vigent.